Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 1087

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 337

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method GantrySessionParamOverride::populate() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 1241

Deprecated: Non-static method GantryCookieParamOverride::populate() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 1242

Deprecated: Non-static method GantryMenuItemParamOverride::populate() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 1245

Deprecated: Non-static method GantryMenuItemParamOverride::_populateSingleItem() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/params/overrides/gantrymenuitemparamoverride.class.php on line 36

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/params/overrides/gantrymenuitemparamoverride.class.php on line 54

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method GantryMenuItemParamOverride::_populateSingleItem() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/params/overrides/gantrymenuitemparamoverride.class.php on line 36

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/params/overrides/gantrymenuitemparamoverride.class.php on line 54

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method GantryUrlParamOverride::populate() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 1248

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/features/inactive.php on line 31

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/includes/application.php on line 539
Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp – hãy quay ngược lại

Deprecated: Non-static method GantryModulesRenderer::display() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 682
MyWeb_Value_Proposition1
MyWeb_Value_Proposition2
MyWeb_Value_Proposition3

Deprecated: Non-static method GantryModulesRenderer::display() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 682

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/modules/mod_roknavmenu/lib/providers/RokMenuProviderJoomla16.php on line 55

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/modules/mod_roknavmenu/lib/providers/RokMenuProviderJoomla16.php on line 38

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method GantryModulesRenderer::display() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 682

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: Non-static method GantryModulesRenderer::display() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 682

Deprecated: Non-static method GantryMainBodyRenderer::display() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 668

Deprecated: Non-static method GantryModulesRenderer::display() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 682

Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp – hãy quay ngược lại

Để làm cho khách hàng hạnh phúc, hãy để họ lên đầu trong sơ đồ tổ chức công ty

so-do-to-chuc

Sơ đồ tổ chức thông dụng:

orgchart1

Đáng tiếc là hình dung sơ đồ tổ chức theo mô hình này sẽ tạo nên thói quen xấu trong suy nghĩ, khuyến khích khái niệm “lệnh theo dây chuyền”, khi mà những người “ra quyết định” sẽ kiểm soát hành vi của những người “cấp thấp” ở dưới.

Thói quen suy nghĩ này có xu hướng dẫn đến thất bại vì nó không đáp ứng mục đích chính của công việc kinh doanh, đó là thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Bạn sẽ nhận ra là khách hàng, những người ra quyết định quan trọng nhất, thậm chí không có mặt ở trên sơ đồ.

Hơn nữa, mô hình từ trên xuống dưới sẽ làm cho các nhà điều hành và quản lý nghĩ rằng công việc của họ là ra lệnh cho nhân viên, thay vì giúp cho nhân viên dễ dàng hơn trong việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

Mô hình quản lý nào cho một công ty sáng tạo

Để sữa chữa điều đó và đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó, hãy quay ngược sơ đồ tổ chức:

orgchart2

Ở trên cùng của “dây chuyền lệnh” là khách hàng, những người đang cố gắng hoàn thành mục đích kinh doanh của họ.

Để đạt được mục đích, họ cần những người trong công ty bạn, nhân viên kinh doanh, kỹ sư, nhà sản xuất – cung cấp cho họ sản phẩm hoặc dịch vụ.

Công việc của các nhà quản lý là giúp nhân viên cung cấp những sản phẩm và dịch vụ này, bằng cách tuyển dụng những người phù hợp và trao cho họ những nguồn lực cần thiết.

Còn công việc của CEO là giúp những người quản lý làm công việc của họ, tương ứng là nhân viên nhận được những gì họ cần, và khách hàng nhận được những gì họ muốn.

Nói cách khác, mục đích của các nhà quản lý (cấp cao và trung) là hỗ trợ nhân viên chăm sóc khách hàng.

Điều đó không có nghĩa là CEO không cần phải thiết lập định hướng chiến lược cho công ty. Định hướng chiến lược là một công việc tối quan trọng trong công ty, nếu định hướng này phản ánh được nhu cầu của “sếp” thực sự - khách hàng. Do vậy, CEO cần phải rất quan tâm đến kinh nghiệm của những người hiểu rõ các nhu cầu này nhất, những người trực tiếp làm việc với khách hàng.

Tương tự, các nhà quản lý có nên để cho nhân viên làm bất cứ điều gì họ muốn? Tất nhiên không. Thiết lập quy định, đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu các ý kiến trái chiều và những điều tương tự như vậy sẽ mang lại giá trị rất lớn cho nhân viên và cuối cùng là cho khách hàng.

(Geoffrey James – Inc.)Deprecated: Non-static method GantryModulesRenderer::display() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 682

cs


Deprecated: Non-static method GantryModulesRenderer::display() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 682

Deprecated: Non-static method GantrySessionParamOverride::store() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 458

Deprecated: Non-static method GantryCookieParamOverride::store() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/gantry.class.php on line 459

Deprecated: Non-static method GantryCookieParamOverride::_flushOldCookies() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/libraries/gantry/core/params/overrides/gantrycookieparamoverride.class.php on line 40