Warning: Creating default object from empty value in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/modules/mod_sp_image_rotator/helper.php on line 26

Warning: Creating default object from empty value in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/modules/mod_sp_image_rotator/helper.php on line 26

Warning: Creating default object from empty value in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/modules/mod_sp_image_rotator/helper.php on line 26
MyWeb_Value_Proposition1
MyWeb_Value_Proposition2
MyWeb_Value_Proposition3

Kế hoạch kinh doanh là gì?

Kế hoạch kinh doanh (business plan), dùng để xác định và phát triển các ý tưởng và chiến lược kinh doanh, tương tự như bản thiết kế trong lĩnh vực xây dựng. Lập kế hoạch và xây dựng lộ trình cho một dự án kinh doanh có thể ngăn chặn những sai lầm nghiêm trọng và phát hiện ra các khuyết tật. Các sai lầm trên giấy gây tổn hại ít hơn và thường có thể dễ dàng sửa chữa. Còn những sai sót xảy ra trong quá trình kinh doanh thực tế có thể là nguyên nhân cho việc chấm dứt hoạt động của việc kinh doanh này.

Kế hoạch kinh doanh xác định vị trí hiện tại của công ty, phác thảo đích đến trong tương lai và con đường để đạt được mục đích đó. Kế hoạch sẽ vạch ra chi tiết ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho các quyết định trong công ty, mô tả những sản phẩm, dịch vụ công ty sẽ cung cấp. Đưa ra bối cảnh chung về lĩnh vực mà công ty tham gia, mô tả quy mô và hướng phát triển của thị trường tiềm năng, phân loại đối tượng khách hàng mục tiêu, phân tích đối thủ cạnh tranh, phương thức phân phối sản phẩm, xác định chiến lược về giá và khuyến mãi sẽ được áp dụng. Kế hoạch kinh doanh cũng chi tiết hóa các thông tin về các nhà cung cấp nguyên vật liệu công ty sẽ chọn, quy trình sản xuất, các giấy phép theo yêu cầu, vốn tài chính cần có, quyền sở hữu, đặc điểm kỹ thuật của các thiết bị và các thông tin liên quan đến nghiên cứu và phát triển.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của kế hoạch kinh doanh là dự toán tài chính. Dự toán tài chính dự báo tiềm năng lợi nhuận và yêu cầu về vốn. Một kế hoạch kinh doanh tốt bao gồm dự toán cho kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo dòng tiền trong thời gian 3 năm, cùng với những phân tích điểm hòa vốn cùng các tỷ lệ tài chính khác.

Kế hoạch kinh doanh không phải là phép thuật để đảm bảo việc thành công. Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh là công cụ giúp cho việc xác định tính khả thi của một công cuộc làm ăn mới, hay triển vọng mở rộng của việc kinh doanh hiện tại, hoặc là xác định việc triển khai một sáng kiến hay sản phẩm mới có mang đến lợi nhuận hay không.

Phần A. Ba (3) dạng khác nhau của kế hoạch kinh doanh.

Có 3 dạng kế hoạch kinh doanh khác nhau, bao gồm Kế hoạch kinh doanh chi tiết, Kế hoạch kinh doanh tóm tăt và Kế hoạch kinh doanh điều hành.

Kế hoạch kinh doanh chi tiết được chuẩn bị bởi các doanh nghiệp và doanh nhân có nhu cầu kêu gọi một nguồn đầu tư tài chính lớn. Các doanh nhân này phải chứng minh cho các nhà đầu tư thấy rằng họ thông thạo lĩnh vực hoạt động và nhận thức đầy đủ những gì sẽ phải đối mặt. Ngoài ra, Kế hoạch kinh doanh chi tiết cũng thường được các doanh nhân viết ra nhằm tạo thêm sự tự tin của bản thân vào dự án sẽ triển khai.

Tùy thuộc vào độ phức tạp của dự án, kế hoạch kinh doanh chi tiết có độ dài từ 40 đến 80 trang. Trong các phần tiếp theo chúng tôi sẽ mô tả cách viết một kế hoạch kinh doanh chi tiết.

Kế hoạch kinh doanh tóm tắt ngắn gọn hơn nhiều, thường có độ dài từ 20 đến 30 trang, tóm tắt các nội dung chính. Kế hoạch kinh doanh tóm tắt thường được tạo bởi chủ các doanh nghiệp đang hoạt động muốn vay thêm vốn để mở rộng kinh doanh hay sản xuất. Thường nhà đầu tư đã có hiểu biết về doanh nghiệp (do các khoản vay trước đó), nên thông tin được tập trung cho việc diễn giải các công việc phục vụ cho các khoản vay mới và cách thức để hoàn trả các khoản vay. Kế hoạch kinh doanh tóm tắt cũng thường được dùng để đo phản ứng của nhà đầu tư với các sản phẩm và dịch vụ mà công ty đang hoặc sẽ triển khai.

Kế hoạch kinh doanh điều hành sử dụng cho các chủ doanh nghiệp đang hoạt động để dự toán cho năm tới các khoản doanh thu, chi phí, dòng tiền ra và vào, điểm hòa vốn và các phân tích nhạy cảm khác. Dạng kế hoạch kinh doanh này thường được viết ra hàng năm nhằm mục đích giữ cho các nhân viên chủ chốt tập trung vào các mục tiêu và chiến lược chính của công ty. Hơn nữa, kế hoạch kinh doanh điều hành thường chỉ được sử dụng nội bộ, không được dùng để thu hút vốn đầu tư.

Phần B: Cấu trúc của một kế hoạch kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh thường phải tuân theo một cấu trúc cơ bản. Dưới đây sẽ mô tả các phần nội dung của một kế hoạch kinh doanh.

- Trang tiêu đề
- Mục lục
- Tổng quan
- Sứ mạng và chiến lược
- Quản trị và nhân sự
- Hoạt động kinh doanh
- Marketing và quảng bá
- Dự toán tài chính
- Phụ lục

Trang tiêu đề
Trang tiêu đề chỉ có một trang chứa thông tin tên và địa chỉ công ty, tên và thông tin liên hệ của chủ sở hữu/ người điều hành cũng được cung cấp ở trang tiêu đề. Ngoài ra trang tiêu đề còn chứa các thông tin như quyền sở hữu hay bảo mật thông tin.

Mục lục
Mục lục liệt kê danh sách cùng với số trang các phần nội dung trong kế hoạch kinh doanh, giúp cho người đọc có thể tìm nhanh các thông tin cần thiết.

Tổng quan
Phần tổng quan tóm tắt các nội dung quan trọng các phần trong kế hoạch kinh doanh, mục đích là để lôi kéo người đọc tiếp tục đọc hết kế hoạch kinh doanh. Độ dài của phần tổng quan có thể từ 2 đến 5 trang.

Sứ mệnh và chiến lược
Tuyên bố sứ mệnh cho thấy vị trí hiện tại của doanh nghiệp và nơi mà doanh nghiệp mong muốn tới trong tương lai. Thông báo chiến lược vạch ra những bước đi mà doanh nghiệp sẽ áp dụng nhằm đạt được mục đích và sứ mệnh đã nêu. Phần này thường dài từ 1 đến 4 trang.

Quản trị và nhân lực
Phần này mô tả đội ngũ quản lý của công ty hiện tại hoặc dự kiến, các yêu cầu về nhân sự, những người ủng hộ và liên minh chiến lược bên ngoài công ty. Phần quản trị và nhân lực phải chứng minh được cho nhà đầu tư rằng doanh nghiệp đã có hay sẽ phát triển được một đội ngũ có khả năng đạt được các mục đích nêu ra trong toàn bộ kế hoạch kinh doanh.

Hoạt động doanh nghiệp
Phần hoạt động kinh doanh cung cấp các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp. Một số nội dung trong phần này như yêu cầu về nguyên vật liệu, quy trình sản xuất, đặc tính kỹ thuật của thiết bị, các loại giấy phép, các sáng kiến nghiên cứu và phát triển, yêu cầu về vốn, các mốc thời gian...

Marketing và quảng bá
Phần marketing và quảng bá cung cấp các thông tin chung về lĩnh vực doanh nghiệp đang hoạt động, thông tin về quy mô và hướng phát triển của thị trường mục tiêu, phân tích đối thủ cạnh tranh, kênh phân phối, chiến lược giá, các chiến lược khuyến mãi muốn áp dụng. Marketing và quảng bá là một trong những phần quan trọng nhất của kế hoạch kinh doanh, thế nên cần phải chú trọng và chi tiết.

Dự toán tài chính
Dự toán tài chính là phần tỉ mỉ nhất trong kế hoạch kinh doanh, thường được chia ra làm 3 mục, 1) giới thiệu, 2) các báo cáo tài chính dự toán, 3) diễn giải cho các báo cáo tài chính dự toán. Phần giới thiệu cho người đọc biết những gì có thể tìm thấy trong  phần dự toán tài chính. Phần dự toán cung cấp các báo cáo về kết quả kinh doanh, cân đối kế toán và dòng tiền, điểm hòa vốn, các phân tích vê tỷ lệ khác, dự kiến cho 3 năm tới. Phần diễn giải tổng hợp và giải thích các giả định khi lập các dự toán tài chính.

Làm thế nào để tiết kiệm chi phí khởi nghiệp.

Phụ lục
Phần phụ lục chứa các tài liệu và thông tin hỗ trợ cho nội dung của toàn bản kế hoạch, thư hợp tác từ nhà cung cấp và khách hàng, các biểu đồ, hồ sơ, cv, giấy phép hoặc quyền sở hữu... là các ví dụ những gì ở phần phụ lục của kế hoạch kinh doanh.

Có những chỉ dẫn cần phải tuân thủ khi lập một bản kế hoạch kinh doanh, trang tiêu đề luôn là trang đầu tiên, tiếp theo là mục lục rồi đến phần tổng quan. Sau phần tổng quan là sứ mệnh và chiến lược kinh doanh, 3 phần tiếp theo sắp xếp tùy thuộc và người viết kế hoạch, tuy nhiên cần theo một mạch chung. Phần dự toán tài chính và phần phụ lục luôn là các phần gần cuối và cuối của một bản kế hoạch kinh doanh.

cs