Warning: Creating default object from empty value in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/modules/mod_sp_image_rotator/helper.php on line 26

Warning: Creating default object from empty value in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/modules/mod_sp_image_rotator/helper.php on line 26

Warning: Creating default object from empty value in /home/sieuthim/public_html/myweb.vn/modules/mod_sp_image_rotator/helper.php on line 26
MyWeb_Value_Proposition1
MyWeb_Value_Proposition2
MyWeb_Value_Proposition3

Bạn đang là CEO (GĐĐH), nhưng bạn có đang thực sự làm công việc CEO?

Công việc khó khăn nhất trên thương trường là làm CEO (Giám đốc điều hành) doanh nghiệp nhỏ. Vậy tại sao làm CEO của doanh nghiệp nhỏ lại khó hơn làm CEO doanh nghiệp lớn, chẳng hạn như Exxon? Chúng ta hãy xem lại định nghĩa của CEO (Chief Executive Officer) là gì.

Theo Investopedia, CEO là, “Chức vụ điều hành cao nhất trong công ty, bao gồm các trách nhiệm chính là: Phát triển và thực thi các chiến lược, đưa ra những quyết định chính và điều hành tổng thể các hoạt động và nguồn lực”.

Đối với từng thành phần trách nhiệm ở định nghĩa trên, CEO của Exxon có cả một đội ngũ các chủ tịch, các chủ tịch này lại có một đội ngũ các phó chủ tịch, tiếp theo là đội ngũ các quản lý và nhân viên. CEO quản lý đội ngũ các chủ tịch này, những người này thường xuyên báo cáo cho ông ta họ quản lý các bộ phận thế nào và cập nhật kết quả hoạt động.

CEO của doanh nghiệp nhỏ cũng có thể có những người quản lý hỗ trợ, tuy nhiên anh ta thường không bao giờ cách quá các công việc cụ thể hơn một mức, và thường là điều hành trực tiếp các nhiệm vụ, đặc biệt là liên quan đến vốn, dòng tiền, kinh doanh…

Điều tạo nên sự khác biệt của vị trí CEO so với mọi vị trí khác trong doanh nghiệp là phần trách nhiệm đầu tiên trong định nghĩa trên, “phát triển và thực thi các chiến lược”. Công việc chủ yếu của CEO là xác định định hướng lâu dài cho công ty, công việc này có thể được hỗ trợ nhưng không bao giờ được ủy quyền cho người khác. Trong mọi doanh nghiệp, lớn hay nhỏ, đều phải có người thực hiện công việc này.

CEO của doanh nghiệp lớn dành rất ít thời gian để điều hành và phần lớn thời gian cho việc lập chiến lược và định hướng tương lai. Ngược lại và không may, phần lớn thời gian CEO các doanh nghiệp nhỏ dành để điều hành và rất ít để suy nghĩ và phát triển bản thân.

Trong một cuộc thăm dò trực tuyến gần đây, chúng tôi hỏi CEO các doanh nghiệp nhỏ dành thời gian thế nào cho trách nhiệm của CEO ngoài việc điều hành trực tiếp công việc? Và đây là kết quả.

Chỉ có 3% trả lời là “… tìm được cách để cân bằng giữa việc điều hành và trách nhiệm của CEO”, 8% cho rằng “…chưa được nhiều nhưng đang dần được tốt lên”. Khoảng 50% nói rằng “… không thể tập trung cho các trách nhiệm của CEO vì phải dành thời gian để chữa cháy trong công ty”, và 1/3 từ chối trả lời với lời giải thích “Tôi là chủ doanh nghiệp nhỏ, không phải là CEO.

Đây là phương pháp thực tế để CEO các doanh nghiệp nhỏ có thể tăng cường trách nhiệm CEO của mình: Thường xuyên sa thải bản thân khỏi các công việc người nào đó khác có thể làm và bổ nhiệm mình vào công việc chỉ có bản thân làm được. Điều đó sẽ làm cho bạn tăng thêm bản năng và tầm suy nghĩ của công việc điều hành và thực hiện hết các trách nhiệm của CEO, bao gồm cả vẽ ra hướng đi lâu dài cho doanh nghiệp mình.

Ghi nhớ rằng… Mọi doanh nghiệp đều cần ai đó thực hiện trách nhiệm của CEO, và người đó là bạn.

(Jim Blasingame – Forbes)


cs